آیا می دانید که:
  1. شما با خرید انشعاب برق به صورت اینترنتی، دوستدار محیط زیست به حساب می آیید؟؟ زیرا در کاهش آلودگی هوا ناشی از رفت و آمد غیر ضروری وسایط نقلیه و مصرف بی رویه کاغذ، مشارکت نموده اید؟!
  2. شما با خرید انشعاب برق بصورت اینترنتی، می توانید مراحل مختلف تقاضای خود را نیز ردیابی و پیگیری نموده و حتی در هزینه های مربوط به ثبت و پیگیری تقاضا صرفه جویی نمایید.
  3. با خرید اینترنتی می توانید در وقت خود نیز صرفه جویی نمایید.
لطفا در صورت بروز اشکال یا داشتن هرگونه سوال در ساعات اداری با شماره تلفن ۲۱ ۱۲۱ ۳۲۱ تماس حاصل فرمایید.
راه های ثبت درخواست :
  1. ثبت اینترنتی از طریق آدرس ، sale.meedc.ir
  2. تلفنی از طریق تماس باشماره ۲۱ ۱۲۱ ۳۲۱ (در ساعات اداری)
  3. مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت.

مقررات و شرایط فروش انشعاب
اینجانب تایید می نمایم که در چار چوب آیین نامه ها و بخشنامه های شرکت توزیع برق، تقاضای برق خود را مطرح نموده و پیگیری می نمایم،


ثبت تقاضای جدید پیگیری تقاضای انشعاب پیگیری سیستم ارت و آسانسور